NS U Mlejna

 

8.10.2008 byla za účasti generálního ředitele Lesů České republiky, s. p. Ing. Jiřího Nováka a starostů obcí Horní Branná a Martinice v Krkonoších slavnostně otevřena naučná stezka U Mlejna.

Naučná stezka U mlejna se nachází v Podkrkonoší na Jilemnicku, v oblasti Martinických rybníků, v těsném sousedství obce Martinice v Krkonoších pod vrchem Bransko. Vychází z místa nedaleko od roubené stavby tzv. Martinického mlýna, měří necelé dva kilometry a má sedm zastávek (Martinický mlýn, Obnova Martinických rybníků, Historický vývoj lesa, Na Bubně, Přirozená obnova lesa, Slané bahno, Les mnoha tváří). Mottem naučné stezky je: „Les je ostrovem života v člověkem využívané krajině.“ Přibližuje také jak významnou roli pro vývoj zdejších lesů hráli jejich majitelé a správci od hraběte Harracha (17. století) až po Lesy České republiky, s. p., které lesní pozemky převzaly do své správy v roce 1992.

Naučná stezka byla vybudována v rámci „Programu 2000“, jehož prostřednictvím Lesy České republiky, s. p., realizují jednu z významných mimoprodukčních funkcí lesa – funkci rekreační. Při realizaci této naučné stezky musely být provedeny drobné terénní úpravy, byl vyroben dřevěný mobiliář (stojany na tabule, sezení atd.), zpracovány texty a pořízena obrazová dokumentace. Všechny podklady byly graficky zpracovány a následně instalovány na jednotlivých zastaveních. Celkové náklady dosáhly 157 tisíc korun. Na realizaci se podíleli pracovníci Správy Krkonošského národního parku.

Na realizaci naučné stezky se podíleli Ing. Eva Kajzarová (KŘ Liberec), Václav Myslivec a Zdeněk Semela (LS Jablonec nad Nisou).