Malé arboretum Černá Studnice

 

19.6.2009 bylo slavnostně znovuotevřeno Malé arboretum Černá Studnice. Původní malé jizerskohorské  arboretum vzniklo již v roce 1925 pod názvem „Květena vlasti“. Roku 1933 se botanická zahrada dočkala dalšího rozšíření. K zániku původní zahrady přispěla 2. světová válka a po zániku Horského spolku pro Jablonec nad Nisou v roce 1948 zpustla úplně.

Díky snaze místního revírníka pana Pavla Poláka navázat na práci předchozích generací lesníků obnovily zahradu Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Jablonec nad Nisou v roce 2002 v rámci Programu 2000.

Dnes na tomto místě můžeme nalézt několik původních vzácných druhů rostlin (hořec tolitovitý, borovice kleč, tis červený apod.). Cílem lesníků je postupně vytvořit ucelenou sbírku všech původních dřevin Jizerských hor. Malé arboretum Černá Studnice vás provede nejen historií lesů Jizerských hor, ale rovněž celým koloběhem života lesa a péčí lesníků o něj.

 Na realizaci naučné stezky se podíleli Pavel Polák (LS Jablonec nad Nisou), Ing. Eva Kajzarová (KŘ Liberec), Radek Novotný a Ing. Tomáš Halama (LS Jablonec nad Nisou).