Charakteristika lesní správy

 

Lesní správa Jablonec nad Nisou se nachází v Libereckém kraji, bývalých okresech Jablonec nad Nisou, Liberec a Semily, na území obcí s rozšířenou působností Frýdlant v Čechách, Jablonec nad Nisou, Jilemnice, Liberec, Semily, Tanvald, Turnov a Železný Brod.

Lesní správa Jablonec nad Nisou spravuje objekty a nelesní pozemky na části území národního parku Krkonoše mimo svou územní působnost.

katastrální výměra: 65 853 ha
výměra LČR: 18 857 ha
výměra PUPFL: 18 748 ha
výměra porostní: 18 234 ha
výměra OLH: 3 799 ha

Lesní správa Jablonec nad Nisou spravuje území sahající od centrální části Jizerských hor až po podhůří Krkonoš. Území a geologické podloží je značně různorodé, čemuž odpovídá i různorodost lesních porostů. V severní části lesní správy se rozkládají rozsáhlé lesní komplexy bez většího podílu cizích pozemků, v jižní části je naopak držba silně roztroušená a ostrůvkovitá a významný podíl náplně práce tvoří odborná správa lesa. Ve směru západ – východ jsou revíry poměrně srovnatelné, ve směru sever – jih je mezi revíry výrazný rozdíl, zejména z důvodu rozdílné nadmořské výšky a s tím souvisejících klimatických podmínek a výšky sněhové pokrývky.

Významný vliv na hospodaření na jednotlivých revírech má blízkost měst Jablonec nad Nisou a Liberec, kde lesy plní výraznou rekreační a sportovní funkci.

revír katastrální (ha) pozemky LČR (ha) výměra OLH (ha)
1 Peklo 2 734 2 191,2 63,6
2 Polubný 2 771 2 038,7 58,3
3 Tanvald 8 724 687,5 843,2
4 Bramberk 4 497 1 511,4 116,0
5 Černá Studnice 4 246 1 494,7 358,3
6 Rádlo 6 719 1 478,1 171,1
7 Hraničná 5 009 1 659,2 35,8
8 Rudolfov 3 006 2 161,9 5,8
9 Fojtka 2 998 1 857,5 15,8
10 Přehrada 2 136 2 102,4 18,6
11 Semily 12 756 771,8 952,3
12 Jilemnice 10 254 902,3 1 160,1
CELKEM 65 850 18 856,8 3 799,0
Platné LHP:
LHC 1362 Jablonec nad Nisou
platnost 1.1.2013 – 31.12.2022
revíry 6, 7, 8, 9, 10
plocha PUPFL 9 285,67 ha
ostatní pozemky 27,16 ha
porostní 9 024,27 ha
LHC 1386 Tanvald
platnost 1.1.2013 – 31.12.2022
revíry 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12
plocha PUPFL 9 462,43 ha
ostatní pozemky 47,27 ha
porostní 9 209,49 ha