Charakteristika lesní správy

Lesní správa Jablonec nad Nisou se nachází v Libereckém kraji, bývalých okresech Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, na území obcí s rozšířenou působností Frýdlant v Čechách, Jablonec nad Nisou, Jilemnice, Liberec, Semily, Tanvald, Turnov, Železný Brod a Jičín.

Lesní správa Jablonec nad Nisou spravuje objekty a nelesní pozemky na části území národního parku Krkonoše mimo svou územní působnost.

katastrální výměra: 65 836 ha
výměra LČR: 18 812 ha
výměra PUPFL: 18 622 ha
výměra porostní: 18 124 ha
výměra OLH: 2 948 ha

Lesní správa Jablonec nad Nisou spravuje území sahající od centrální části Jizerských hor až po podhůří Krkonoš. Území a geologické podloží je značně různorodé, čemuž odpovídá i různorodost lesních porostů. V severní části lesní správy se rozkládají rozsáhlé lesní komplexy bez většího podílu cizích pozemků, v jižní části je naopak držba silně roztroušená a ostrůvkovitá a významný podíl náplně práce tvoří odborná správa lesa. Ve směru západ – východ jsou revíry poměrně srovnatelné, ve směru sever – jih je mezi revíry výrazný rozdíl, zejména z důvodu rozdílné nadmořské výšky a s tím souvisejících klimatických podmínek a výšky sněhové pokrývky a geologického podloží a s tím související bohatosti na vodu a živiny.

Významný vliv na hospodaření na jednotlivých revírech má blízkost měst Jablonec nad Nisou a Liberec, kde lesy plní výraznou rekreační a sportovní funkci.

revír katastrální (ha) pozemky LČR (ha) výměra OLH (ha)
1 Peklo 2 734 2 264,4 66
2 Polubný 2 771 2 298,9 26
3 Tanvald 8 724 704,0 650
4 Bramberk 4 497 1 523,4 103
5 Černá Studnice 4 246 1 495,4 339
6 Rádlo 6 719 1 445,0 125
7 Hraničná 5 009 1 672,2 18
8 Rudolfov 3 006 2 310,6 6
9 Fojtka 2 998 1 889,0 11
10 Přehrada 2 136 2 527,4 14
11 Semily 12 756 750,2 857
12 Jilemnice 10 254 835,1 794

Platné LHP:

LHC 1362 Jablonec nad Nisou

platnost

1.1.2023 – 31.12.2032

revíry

6, 7, 8, 9, 10

plocha PUPFL

9 261,75 ha

ostatní pozemky

30,36 ha

porostní

9 007,59 ha

LHC 1386 Tanvald

platnost

1.1.2023 – 31.12.2032

revíry

1, 2, 3, 4, 5, 11, 12

plocha PUPFL

9 359,83 ha

ostatní pozemky

39,64 ha

porostní

9 116,65 ha