Charakteristika lesní správy

Lesní správa Jablonec nad Nisou se nachází v Libereckém a Královehradeckém kraji, bývalých okresech Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily a Jičín, na území obcí s rozšířenou působností Frýdlant v Čechách, Jablonec nad Nisou, Jilemnice, Liberec, Semily, Tanvald, Turnov, Železný Brod a Jičín.

Lesní správa Jablonec nad Nisou spravuje objekty a nelesní pozemky na části území národního parku Krkonoše mimo svou územní působnost.

katastrální výměra: 87 673 ha
výměra LČR: 21 045 ha
výměra PUPFL: 20 883 ha
výměra porostní: 20 395 ha
výměra OLH: 4 291 ha

Lesní správa Jablonec nad Nisou spravuje území sahající od centrální části Jizerských hor až po podhůří Krkonoš a Český Ráj. Území a geologické podloží je značně různorodé, čemuž odpovídá i různorodost lesních porostů. V severní části lesní správy se rozkládají rozsáhlé lesní komplexy bez většího podílu cizích pozemků, v jižní části je naopak držba silně roztroušená a ostrůvkovitá a významný podíl náplně práce tvoří odborná správa lesa. Ve směru západ – východ jsou revíry poměrně srovnatelné, ve směru sever – jih je mezi revíry výrazný rozdíl, zejména z důvodu rozdílné nadmořské výšky a s tím souvisejících klimatických podmínek a výšky sněhové pokrývky a geologického podloží a s tím související bohatosti na vodu a živiny.

Významný vliv na hospodaření na jednotlivých revírech má blízkost měst Jablonec nad Nisou a Liberec, kde lesy plní výraznou rekreační a sportovní funkci.

revír

katastrální (ha)

pozemky LČR (ha)

výměra OLH (ha)

1 Peklo

2 734

2 264,4

66

2 Polubný

2 771

2 298,9

26

3 Tanvald

8 724

704,0

650

4 Bramberk

4 497

1 523,4

103

5 Černá Studnice

4 246

1 495,4

339

6 Rádlo

6 719

1 445,0

125

7 Hraničná

5 009

1 672,2

18

8 Rudolfov

3 006

2 310,6

6

9 Fojtka

2 998

1 889,0

11

10 Přehrada

2 136

2 527,4

14

11 Semily

12 756

750,2

857

12 Jilemnice

10 254

835,1

794

21 Hrubá Skála

6 289

1 264,0

426

22 Střeleč

15 545

979,8

535

CELKEM

87 673

21 044,7

4 291


Platné LHP:

LHC 1362 Jablonec nad Nisou

platnost

1.1.2013 – 31.12.2022

revíry

6, 7, 8, 9, 10

plocha PUPFL

9 285,67 ha

ostatní pozemky

27,16 ha

porostní

9 024,27 ha

LHC 1386 Tanvald

platnost

1.1.2013 – 31.12.2022

revíry

1, 2, 3, 4, 5, 11, 12

plocha PUPFL

9 462,43 ha

ostatní pozemky

47,27 ha

porostní

9 209,49 ha

LHC 1434 Hořice, SÚJ Český Ráj

platnost

1.1.2018 – 31.12.2027

revíry

21, 22

plocha PUPFL

2 192,62 ha

ostatní pozemky

51,16 ha

porostní

2 161,00 ha