NS Po stopách II. světové války

 

Nová naučná stezka, otevřená 12.5.2009 v Rýnovicích, nabízí vzpomínky na válečné roky. Deset   informačních   tabulí   se zajímavými  texty   najdou  od poloviny května turisté, kteří si pro svoji procházku zvolí Prosečský hřeben. Novou naučnou stezku vybudovali žáci Střední průmyslové školy technické v Belgické ulici. Od září shromažďovali materiály, hledali v archivech, navázali kontakty  s pamětníky válečných událostí v Rýnovících. V teoretické výuce zpracovali mnoho zajímavostí, jež  připomínají existenci nejen  továrny na jemnou mechaniku FAB, ale také pracovní tábor, protitankové překážky nebo lesní hřbitov. Při odborné praxi v dílnách se zase pustili do výroby informačních tabulí a dřevěných odpočívadel. Při  čtyřkilometrové  procházce  se návštěvníci  dozvědí  i zajímavosti  o Prosečské chatě a fauně a floře, které se v těchto místech nacházejí.

„Pod  vedením  pedagogů  se  podařilo  vytvořit  další  místo  v okolí  Jablonce,  jenž připomene  nejednu významnou událost druhé světové války. S blížící se prázdninovou sezonou tak jistě žáci přispěli k rozšíření nabídky pro návštěvníky Jablonce. Na trasu je možné vyrazit přímo  od školy. Ta  se nachází v bývalém areálu firmy Liaz, kde je umístěna také první infotabule. Žákovské dílo vzniklo pod záštitou Nadace partnerství a ve spolupráci s Lesní správou Jablonec a s okresní organizací Českého svazu bojovníků za svobodu. Ti všichni pomohli orientovat se žákům v minulosti Jablonce a poskytly mnoho zajímavých zdrojů.“

(Dagmar Březinová, ředitelka SPŠT Rýnovice pro televizi RTM)

Na dvou lesnicky zaměřených tabulích spolupracovali Radek Novotný a Ing. Tomáš Halama (LS Jablonec nad Nisou).